Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201827923 nr. 286

27 923 Werken in het onderwijs

Nr. 286 MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN BEERTEMA

Voorgesteld 29 maart 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat beloningen van bestuurders in het onderwijs in veel gevallen niet onder de onderwijs-cao vallen;

constaterende dat ook bestuurders in het onderwijs taken verrichten die binnen het onderwijs vallen;

verzoekt de regering om, alle salarissen, ook die van bestuurders, onder te brengen in de onderwijs-cao,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint

Beertema