27 923 Werken in het onderwijs

Nr. 256 MOTIE VAN HET LID BECKER

Voorgesteld 10 mei 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Operatie Regels Ruimen scholen stimuleert en de kans geeft om te leren van goede scholen hoe zij onnodig papierwerk voorkomen;

overwegende dat deze operatie nu bij een beperkt aantal scholen wordt uitgevoerd en bredere navolging verdient;

overwegende dat daarbij ook de impact van passend onderwijs op de ervaren werkdruk moet worden betrokken;

verzoekt de regering, met Operatie Regels Ruimen 2.0 te komen, waarmee veel meer scholen en samenwerkingsverbanden kunnen leren van goede voorbeelden van hoe de werkdruk voor docenten kan worden verminderd, en hierbij expliciet aandacht te besteden aan de impact van passend onderwijs,

en gaat over tot de orde van de dag.

Becker

Naar boven