Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-200227897 nr. 10

27 897
Enkele wijzigingen in wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetten 2001)

nr. 10
AMENDEMENT VAN DE LEDEN NOORMAN-DEN UYL C.S.

Ontvangen 19 november 2001

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel A, wordt aan artikel 4 een lid toegevoegd, luidende:

3. De voordracht voor een krachtens het tweede lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

II

In artikel II, onderdeel A, komt te luiden:

A

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid, wordt vervangen door:

2. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere en zo nodig afwijkende regels gesteld met betrekking tot het inkomen, bedoeld in het eerste lid. Daarbij kunnen tevens nadere regels worden gesteld met betrekking tot de vaststelling van het inkomen, bedoeld in het eerste lid, alsmede de periode waarop die vaststelling betrekking heeft.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

3. De voordracht voor een krachtens het tweede lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

Het wetsvoorstel is te ruim geformuleerd. Met dit amendement wordt beoogd de kamer de mogelijkheid te geven tijdig een oordeel te vormen over inkomen en rechten van mensen en een mogelijke beperking daarvan.

Noorman-den Uyl

Bakker

Mosterd

Harrewijn