Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201027879 nr. 30

27 879 Versterking van de positie van de consument

Nr. 30 MOTIE VAN DE LEDEN AASTED MADSEN-VAN STIPHOUT EN VOS

Voorgesteld 19 mei 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat internetabonnees van providers bij het aangaan van een abonnement alleen informatie krijgen over theoretische down- en uploadsnelheden en daardoor in de praktijk vaak merken dat ze veel minder krijgen dan gesuggereerd;

overwegende, dat providers op dit moment de vrijheid hebben, de consument niet te informeren of zij al dan niet door investeringen en technische maatregelen zich inzetten om de geadverteerde snelheden ook daadwerkelijk waar te maken;

constaterende, dat op dit gebied in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten regels zijn gesteld en dat ook Europees Commissaris Kroes van mening is dat juist in een zo technisch complex systeem als internet de consument kristalhelder moet kunnen weten wat de uitwerking is van de technische en financiële keuzes van providers;

overwegende, dat ook providers in Nederland veel kennis hebben over wat consumenten in de praktijk mogen verwachten van hun abonnement;

overwegende, dat op dit moment consumenten niet alleen onvoldoende informatie krijgen maar ook onvoldoende zijn beschermd;

verzoekt de regering te bewerkstelligen dat providers voorafgaand aan het afsluiten of verlengen van internetabonnementen op voor leken transparante wijze informatie geven over de realistisch te bereiken snelheden van vaste en mobiele internetabonnementen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Aasted Madsen-van Stiphout
Vos