Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2009-2010
Kamerstuk 27879 nr. 29

Gepubliceerd op 20 mei 2010

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier27 879 Versterking van de positie van de consument

Nr. 29 MOTIE VAN HET LID AASTED MADSEN-VAN STIPHOUT C.S.

Voorgesteld 19 mei 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat veel consumenten ongevraagd telefonisch benaderd worden voor de verkoop van een product of dienst, de zogenaamde cold-callingmethode;

overwegende, dat door deze cold-callingmethode consumenten ongewild vast kunnen zitten aan contracten die zij niet wensten;

overwegende, dat de meeste bedrijven nu voicelogs opnemen van de gevoerde telefoongesprekken en de consument altijd schriftelijk gewezen moet worden op het herroepingsrecht;

overwegende, dat de administratieve lasten voor bedrijven zullen verminderen als zij kunnen stoppen met het opnemen van de voicelog;

overwegende, dat het toezenden van een offerte ter ondertekening, in plaats van het versturen van een schriftelijke bevestiging, niet leidt tot een toename van administratieve lasten;

roept de regering op in wet- en regelgeving op te nemen dat een contract dat afgesloten wordt via de methode van cold calling pas bekrachtigd is nadat de consument de offerte schriftelijk of digitaal van een handtekening heeft voorzien;

roept de regering voorts op deze wetswijziging mee te nemen in de lopende Europese onderhandelingen over de conceptrichtlijn consumentenrechten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Aasted Madsen-van Stiphout

Vos

Gesthuizen


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl