Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201027879 nr. 29

27 879 Versterking van de positie van de consument

Nr. 29 MOTIE VAN HET LID AASTED MADSEN-VAN STIPHOUT C.S.

Voorgesteld 19 mei 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat veel consumenten ongevraagd telefonisch benaderd worden voor de verkoop van een product of dienst, de zogenaamde cold-callingmethode;

overwegende, dat door deze cold-callingmethode consumenten ongewild vast kunnen zitten aan contracten die zij niet wensten;

overwegende, dat de meeste bedrijven nu voicelogs opnemen van de gevoerde telefoongesprekken en de consument altijd schriftelijk gewezen moet worden op het herroepingsrecht;

overwegende, dat de administratieve lasten voor bedrijven zullen verminderen als zij kunnen stoppen met het opnemen van de voicelog;

overwegende, dat het toezenden van een offerte ter ondertekening, in plaats van het versturen van een schriftelijke bevestiging, niet leidt tot een toename van administratieve lasten;

roept de regering op in wet- en regelgeving op te nemen dat een contract dat afgesloten wordt via de methode van cold calling pas bekrachtigd is nadat de consument de offerte schriftelijk of digitaal van een handtekening heeft voorzien;

roept de regering voorts op deze wetswijziging mee te nemen in de lopende Europese onderhandelingen over de conceptrichtlijn consumentenrechten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Aasted Madsen-van Stiphout

Vos

Gesthuizen