Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201527863 nr. 60

27 863 Betalingsverkeer

Nr. 60 MOTIE VAN DE LEDEN MERKIES EN NIJBOER

Voorgesteld 20 mei 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zich veel nieuwe ontwikkelingen voordoen in de markt voor het betalingsverkeer, waaronder Google Wallet en Apple Pay;

overwegende dat dit nieuwe potentiële risico's met zich meebrengt voor de privacy van rekeninghouders;

overwegende dat de privacy van rekeninghouders niet ondergeschikt mag worden aan het leveren van commerciële betaaldiensten;

verzoekt de regering, te onderzoeken in hoeverre de privacy hierdoor wordt geraakt en in hoeverre de Wet bescherming persoonsgegevens nog afdoende bescherming biedt om de privacy van rekeninghouders te garanderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Merkies

Nijboer