Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201227863 nr. 41

27 863 Betalingsverkeer

Nr. 41 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 februari 2012

Conform mijn toezegging in de beleids- en wetgevingsbrief d.d. 20 oktober 2011, ontvangt u bijgevoegd ter informatie het evaluatierapport over de overstapservice die het veranderen van betaalrekening ondersteunt (rapport «Evaluatie van de Overstapservice: eenvoudig veranderd van betaalrekening»)1. Dit rapport is in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Banken opgesteld.

Het onderzoek dat aan het rapport ten grondslag ligt, is uitgevoerd door de Consumentenbond en Trigenum in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Banken. De Werkgroep Toegankelijkheid en Bereikbaarheid (WTB) van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer heeft als klankbord gefungeerd.

De overstapservice heeft tot doel om het veranderen van betaalrekening door een overstap naar een andere bank soepel te laten verlopen. Uit de evaluatie blijkt dat gebruikers van de overstapservice positief zijn over deze service: gemiddeld krijgt de service na 12 maanden gebruik een 8,5. In de evaluatie zijn verder enkele kleine verbeterpunten geïdentificeerd; deze liggen met name op het vlak van informatieverschaffing aan gebruikers. Van de Nederlandse Vereniging van Banken heb ik inmiddels begrepen dat deze door de banken zullen worden opgepakt.

Ik heb met interesse en tevredenheid kennis genomen van de conclusies van het evaluatierapport. Zoals ik u in mijn brief van 5 juli 2011 heb toegelicht, is het voor banken lastig op korte termijn nummerportabiliteit in te voeren. Daarom is het belangrijk dat de overstapservice door gebruikers zo positief wordt beoordeeld.

De minister van Financiën, J. C. de Jager


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.