Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200927859 nr. 20

27 859
Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

31 268
Jaarnota Integratiebeleid 2007–2011

nr. 20
MOTIE VAN HET LID DE KROM

Voorgesteld 2 april 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de gemeentelijke basisadministratie het doel heeft, persoonsgegevens ter beschikking te stellen aan Nederlandse overheidsinstellingen;

verzoekt de regering de Kamer te informeren hoe kan worden gegarandeerd dat informatie uit de GBA niet wordt verstrekt aan niet-Nederlandse overheidsinstellingen of aan organisaties waarvan het aannemelijk is c.q. vermoeden bestaat dat zij die informatie doorspelen naar buitenlandse mogendheden,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Krom