Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201927859 nr. 137

27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Nr. 137 MOTIE VAN DE LEDEN BUITENWEG EN BERGKAMP

Voorgesteld 4 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat wordt voorzien in een eenmalige laagdrempelige mogelijkheid om iemands geslachtsregistratie terug te draaien en om daaropvolgende wijzigingen via de rechter te laten lopen;

overwegende dat opeenvolgende geslachtswijzigingen slechts sporadisch voorkomen en dan nog in situaties waarin existentiële twijfels over iemands geslacht begrijpelijk zijn;

verzoekt de regering, om het meermaals terugdraaien van de geslachtswijziging niet via de rechter, maar via de voorgestelde reguliere gemeentelijke procedure te laten verlopen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Buitenweg

Bergkamp