Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201727859 nr. 106

27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Nr. 106 MOTIE VAN HET LID MIDDENDORP C.S.

Voorgesteld 6 juli 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de operatie BRP (Basisregistratie personen) een uitloop kent qua planning en budget;

overwegende dat het Bureau ICT-Toetsing (BIT) adviseert om een periode van bezinning in te lassen en in overweging geeft de operatie BRP definitief te stoppen;

verzoekt de regering, tijdens de periode van bezinning hoe op een ordentelijke wijze het beëindigen van de operatie BRP te onderzoeken, en de mogelijkheid van het verder ontwikkelen van de GBA-Verstrekkingsvoorziening daarbij te betrekken, voor zover nodig voor een goede basisregistratie personen;

verzoekt de regering tevens, zodanig over dit onderzoek naar het «volledig stoppen met de operatie BRP» te rapporteren, dat deze optie financieel en juridisch afgewogen kan worden;

verzoekt de regering voorts, de uitkomsten van de periode van bezinning uiterlijk 15 september naar de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Middendorp

Bruins Slot

Van Engelshoven

Gijs van Dijk