Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201727859 nr. 102

27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Nr. 102 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 april 2017

In de afgelopen periode vond de jaarlijkse herijking plaats van de planning voor de Operatie Brp. Ik moet constateren dat deze herijking onder meer een aanzienlijke uitloop in tijd en in kosten aan het licht brengt. Dit geeft mij aanleiding tot nader onderzoek en beoordeling. Dat is nu gaande. Ook het Bureau ICT-toetsing (BIT) werkt op dit moment aan een advies over de Operatie Brp en de in beheername daarvan. Het advies van het BIT zal binnen enkele weken gereed zijn.

Ik zal na kennis te hebben genomen van het BIT-advies mij beraden hoe hier mee om te gaan. Vervolgens zal ik zo spoedig mogelijk de Tweede Kamer informeren over de oorzaken van de vertraging en meerkosten alsmede over de te nemen acties, mede in het licht van het door het BIT gegeven advies.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk