Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201727859 nr. 100

27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Nr. 100 MOTIE VAN DE LEDEN DE CALUWÉ EN AMHAOUCH

Voorgesteld 16 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het ICT-project Operatie Basisregistratie Personen (BRP) al een ruime uitloop kent qua planning en budget;

constaterende dat effecten van wijzigingen in de Operatie BRP pas na verloop van tijd in de planning terug te vinden zijn, soms pas nadat de wijziging al is doorgevoerd;

constaterende dat de voortgangsrapportages BRP vaak pas na enkele maanden nadat een besluit tot wijziging van het project en de planning is genomen, naar de Kamer worden gestuurd;

verzoekt de regering, de Kamer in het vervolg terstond te informeren over wijzigingen in de Operatie BRP en de Kamer daarbij tevens een geactualiseerde planning inclusief eventuele financiële consequenties te doen toekomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Caluwé

Amhaouch