Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202027858 nr. 514

27 858 Gewasbeschermingsbeleid

Nr. 514 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 september 2020

De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft verzocht om een afschrift van mijn reactie op de aan mij gerichte brief van Pesticide Action Network Netherlands (PAN Nederland) van 15 juni 2020 met betrekking tot het bestrijdingsmiddelen beleid. Bijgaand ontvangt u een afschrift van deze antwoordbrief1.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.