27 858 Gewasbeschermingsbeleid

Nr. 498 MOTIE VAN HET LID MOORLAG

Voorgesteld 5 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Kamer in meerderheid heeft uitgesproken dat het gewenst is spuitvrije zones in te stellen bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen;

spreekt uit dat juridische expertise wordt ingewonnen om de mogelijkheden hiertoe voor de Kamer in beeld te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Moorlag

Naar boven