Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201927858 nr. 475

27 858 Gewasbeschermingsbeleid

Nr. 475 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN SEGERS

Voorgesteld 3 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de eikenprocessierups dit jaar op veel grotere schaal voorkomt dan in eerdere jaren;

overwegende dat de haartjes van de eikenprocessierups zorgen voor klachten zoals jeukende bultjes, zo weten de ChristenUnie-Kamerleden uit eigen ervaring;

overwegende dat onderzoek naar en toelating van biologische middelen een kostbare aangelegenheid is;

overwegende dat in de gemeente Westerveld een proef laat zien dat het stimuleren van de biodiversiteit leidt tot 85% minder nesten van de eikenprocessierups;

verzoekt de regering, in kaart te brengen welke natuurlijke bestrijdingsmiddelen beschikbaar zijn, onderzoek hiernaar te bevorderen en best practices bij gemeenten onder de aandacht te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Segers