Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201427858 nr. 255

27 858 Gewasbeschermingsbeleid

Nr. 255 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 12 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen door particulieren op overige terreinen wil terugdringen via een kassacheck en voorlichting door de tuinbranche;

overwegende dat er geen reductiedoelstelling met de tuinbranche is afgesproken;

verzoekt de regering, de effecten van de kassacheck en de voorlichting te monitoren en afspraken te maken met de tuinbranche over een concrete reductiedoelstelling in 2018,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber