Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201427858 nr. 254

27 858 Gewasbeschermingsbeleid

Nr. 254 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 12 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de glastuinbouwsector per 1 januari 2016 het drain- of drainagewater moet zuiveren voor het wordt geloosd;

overwegende dat bij collectieve zuivering een aantal bedrijven te maken krijgt met aanzienlijke extra kosten;

verzoekt de regering, via een pilot te onderzoeken hoe tot verdere kostenbeheersing van het zuiveringsproces kan worden gekomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber