27 858 Gewasbeschermingsbeleid

Nr. 253 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 12 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen op recreatieterreinen mogelijk blijft;

overwegende dat er een green deal is gesloten voor sportterreinen om toe te werken naar een verbod op het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen;

verzoekt de regering, zich ervoor in te spannen dat op korte termijn ook een green deal voor recreatieterreinen wordt gesloten, waarbij deze green deal gelijk op gaat lopen met de green deal voor sportterreinen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Naar boven