Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201427858 nr. 251

27 858 Gewasbeschermingsbeleid

Nr. 251 MOTIE VAN DE LEDEN BOSMAN EN LODDERS

Voorgesteld 12 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit onderzoek blijkt dat de ambities voor vermindering van het aantal normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater niet haalbaar en betaalbaar zijn voor de glastuinbouw;

constaterende dat de regering iedere tuinder vanaf 2016 wil verplichten, een waterzuiveringsinstallatie te hebben;

overwegende dat 90% van de glastuinbouw is aangesloten op de riolering en dat deze rioolzuiveringen gemiddeld 60% van de gewasbeschermingsmiddelen uit het water halen;

van mening dat een extra zuiveringsstap kan bijdragen aan het verminderen van het aantal normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in plaats van een verplichte zuiveringsinstallatie voor elke tuinder;

verzoekt de regering om, de glastuinbouw de ruimte en tijd te geven om op een economisch verantwoorde wijze de normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in lokaal oppervlaktewater terug te dringen;

verzoekt de regering voorts, te streven naar een verdergaande aansluiting op de riolering van de glastuinbouw en, in samenwerking met de waterschappen, een gezamenlijke zuivering van het restwater, en af te stappen van de verplichting voor de glastuinbouw van een waterzuiveringsinstallatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bosman

Lodders