Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201427858 nr. 250

27 858 Gewasbeschermingsbeleid

Nr. 250 MOTIE VAN HET LID GRAUS

Voorgesteld 12 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een tekort bestaat aan imkers in Nederland;

overwegende dat het houden van bijen, gezien de massale bijensterfte, juist gestimuleerd dient te worden maar zeker niet mag worden bestraft;

verzoekt de regering, in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een einde te maken aan de heffingen die sommige gemeenten specifiek opleggen aan Bijenhouders,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus