Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201427858 nr. 248

27 858 Gewasbeschermingsbeleid

Nr. 248 MOTIE VAN DE LEDEN SMALING EN VAN GERVEN

Voorgesteld 12 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat het goed is dat gebruikers hun middelen moeten gaan bijhouden in de gewasbeschermingsmonitor;

verzoekt de regering, geaggregeerde gegevens uit de gewasbeschermingsmonitor naar de Kamer te sturen, waarbij duidelijk gecommuniceerd wordt hoeveel middelen van welke zwaarte er per jaar gebruikt zijn;

verzoekt de regering tevens, haar ambities omtrent kwantitatieve reductie hier overzichtelijk naast te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling

Van Gerven