Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201427858 nr. 247

27 858 Gewasbeschermingsbeleid

Nr. 247 MOTIE VAN DE LEDEN SMALING EN VAN GERVEN

Voorgesteld 12 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat slechts 65% van de bedrijven een risico-inventarisatie heeft en dat bij de risico-inventarisaties die er wel zijn, amper aandacht is voor het cruciale aspect van de blootstelling van werknemers aan bestrijdingsmiddelen;

overwegende dat werknemers vaak tieners zijn;

verzoekt de regering, een ambitie en streefdatum te formuleren voor het bereiken van een situatie waarin nagenoeg alle werkgevers voldoende aandacht hebben voor risico's van gif voor werknemers en voldoen aan de vereiste risico-inventarisatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling

Van Gerven