Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201427858 nr. 246

27 858 Gewasbeschermingsbeleid

Nr. 246 MOTIE VAN HET LID SMALING C.S.

Voorgesteld 12 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Planbureau voor de Leefomgeving constateert dat op meer dan de helft van de meetlocaties oppervlaktewater de concentratie bestrijdingsmiddelen te hoog is;

constaterende dat structurele overschrijdingen van bepaalde bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater nog niet geleid hebben tot aanpassing of intrekking van goedkeuringen;

van mening dat vervuiling bij de bron moet worden aangepakt;

verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat structurele overschrijdingen leiden tot aanpassing (opschorten, intrekken, inperken) van het toelatingsbeleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling

Van Gerven

Ouwehand