Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201427858 nr. 245

27 858 Gewasbeschermingsbeleid

Nr. 245 MOTIE VAN HET LID JACOBI

Voorgesteld 12 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico volgens de Europese toelatingsverordening moet worden «aangemoedigd» en «vergemakkelijkt»;

van mening dat als gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, altijd het minst schadelijke middel ingezet zal moeten worden;

overwegende dat gewasbeschermingsmiddelen op basis van laagrisicostoffen bijdragen aan een vergroening van het middelenpakket;

verzoekt de regering, waar mogelijk een vereenvoudigd toetsingskader mogelijk te maken en een «snel spoor» in te voeren voor de toelating van deze categorie groene middelen door een efficiënte beoordelingsprocedure bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden te realiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jacobi