Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201427858 nr. 244

27 858 Gewasbeschermingsbeleid

Nr. 244 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 12 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat metam-natrium al in 2010 is verboden in de EU vanwege het gevaar van dit middel voor de volksgezondheid, flora en fauna;

constaterende dat in Nederland dit middel vanwege een uitzonderingsbepaling nog tot eind 2014 gebruikt mag worden;

overwegende dat omwonenden en passanten een groot risico lopen op gezondheidsschade door het gebruik van metam-natrium, getuige de ernstige incidenten die zich de afgelopen tijd hebben voorgedaan;

verzoekt de regering, de huidige toelating voor metam-natrium niet te verlengen en geen nieuwe toelating voor metam-natrium meer af te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand