Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201427858 nr. 240

27 858 Gewasbeschermingsbeleid

Nr. 240 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN SCHOUW TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 193

Voorgesteld 4 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Kamer eerder de motie-Grashoff heeft aangenomen (32 372, nr. 65) waarin de regering werd verzocht, een verbod in te stellen voor gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat voor niet-commerciële doeleinden;

constaterende dat de regering wel beperkingen instelt op het gebruik van glyfosaat door particulieren door het gebruik van glyfosaat door particulieren op verhardingen te verbieden, maar de verkoop van glyfosaat aan particulieren wel blijft toestaan;

constaterende dat dit een situatie oplevert die niet te handhaven is;

verzoekt de regering, de verkoop van glyfosaat aan particulieren per november 2015 te verbieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Schouw