Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201427858 nr. 236

27 858 Gewasbeschermingsbeleid

Nr. 236 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 20 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Roundup geassocieerd wordt met een serie gezondheidsrisico's zoals geboorteafwijkingen, neurodegeneratieve werking en hormoonverstorende effecten;

overwegende dat op recreatieterreinen, speelterreinen, campings en sportterreinen kinderen in aanraking kunnen komen met restanten van bestrijdingsmiddelen, terwijl kinderen juist kwetsbaarder zijn voor de gezondheidsrisico's van bestrijdingsmiddelen;

overwegende dat veel van deze terreinen nu al succesvol chemievrij beheerd worden;

verzoekt de regering, alle mogelijkheden te onderzoeken om het verbod op glyfosaat op recreatieterreinen, speelterreinen, campings en sportvelden versneld in te voeren met als streefdatum 2016,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven