Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201327858 nr. 157

27 858 Gewasbeschermingsbeleid

Nr. 157 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID OUWEHAND TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 149

Voorgesteld 11 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de teelt van bloemen en bollen die behandeld worden met neonicotinoïden aantoonbaar leidt tot normoverschrijdingen in het oppervlaktewater en dat de maatregelen van de Europese Commissie dit ongemoeid laten;

overwegende dat deze normoverschrijdingen een gevaar opleveren voor de volksgezondheid en voor insecten zoals bijen;

verzoekt de regering, de nationale procedure te starten om het verbod op het gebruik van thiamethoxam, en clothianidin en imidacloprid ook van toepassing te verklaren op de sierbloemen- en bollenteelt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand