Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201327858 nr. 156

27 858 Gewasbeschermingsbeleid

Nr. 156 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID OUWEHAND TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 148

Voorgesteld 11 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat lozingen uit de glastuinbouw grote normoverschrijdingen van imidacloprid in het oppervlaktewater veroorzaken, en dat de maatregelen van de Europese Commissie dit ongemoeid laten;

constaterende dat bijen en andere insecten van dit water drinken, en daardoor verzwakt raken of zelfs direct sterven,

verzoekt de regering, de nationale procedure te starten om het verbod op het gebruik van thiamethoxam, en clothianidin en imidacloprid ook van toepassing te verklaren op teelten onder glas,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand