Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201327858 nr. 155

27 858 Gewasbeschermingsbeleid

Nr. 155 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID OUWEHAND TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 147

Voorgesteld 11 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit onderzoek blijkt dat bepaalde toepassingen van neonicotinoïden en fipronil acute risico’s op verhoogde bijensterfte met zich meebrengen, en dat door gebrek aan gegevens geen enkele toepassing van deze middelen veilig is bevonden;

verzoekt de regering, een nationaal traject in gang te zetten voor een volledig nationaal moratorium op alle neonicotinoïden en op fipronil,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand