27 858 Gewasbeschermingsbeleid

Nr. 154 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 4 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er voldoende wetenschappelijk bewijs is dat ook acetemiprid, thiacloprid, chlorpyriphos, cypermethrin, deltamethrin en fipronil schadelijk zijn voor bijen;

verzoekt de regering, zich ervoor in te zetten, de toelating van deze stoffen in Brussel spoedig op te schorten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Naar boven