27 858 Gewasbeschermingsbeleid

Nr. 153 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 4 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat onderzoek naar residuen van bestrijdingsmiddelen in de mens van belang is in verband met mogelijke negatieve gezondheidseffecten en bovendien eenvoudig en goedkoop te onderzoeken is;

verzoekt de regering, een onderzoek te starten naar de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen zoals glyfosaat, neonicotinoïden en andere bestrijdingsmiddelen in de mens (bloed, vet, lever, nieren en urine) en de aanwezige concentraties in moedermelk,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Naar boven