Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201327858 nr. 152

27 858 Gewasbeschermingsbeleid

Nr. 152 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 4 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het momenteel niet mogelijk is om normoverschrijdingen in het oppervlaktewater te betrekken bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen;

verzoekt de regering, de preregistratietoets op waterkwaliteitsdoelstellingen wederom in te voeren door het oude artikel 2.10, eerste lid, van de regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden terug te plaatsen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand