27 858 Gewasbeschermingsbeleid

Nr. 149 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 4 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de teelt van bloemen en bollen die behandeld worden met neonicotinoïden aantoonbaar leidt tot normoverschrijdingen in het oppervlaktewater;

overwegende dat deze normoverschrijdingen een gevaar opleveren voor de volksgezondheid en voor insecten zoals bijen;

verzoekt de regering, het verbod op het gebruik van thiamethoxam, clothianidin en imidacloprid ook van toepassing te verklaren op de sierbloemen- en bollenteelt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Naar boven