27 858 Gewasbeschermingsbeleid

Nr. 148 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 4 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat lozingen uit de glastuinbouw grote normoverschrijdingen van imidacloprid in het oppervlaktewater veroorzaken;

verzoekt de regering, het verbod op het gebruik van thiamethoxam, clothianidin en imidacloprid ook van toepassing te verklaren op teelten onder glas,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Naar boven