27 858 Gewasbeschermingsbeleid

Nr. 147 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 4 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit onderzoek blijkt dat bepaalde toepassingen van neonicotinoïden en fipronil acute risico’s op verhoogde bijensterfte met zich meebrengen;

constaterende dat door gebrek aan gegevens geen enkele toepassing van deze middelen veilig is bevonden;

verzoekt de regering, over te gaan tot een volledig nationaal moratorium op alle neonicotinoïden en op fipronil,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Naar boven