Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201327858 nr. 139

27 858 Gewasbeschermingsbeleid

Nr. 139 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 december 2012

In het Algemeen Overleg van 10 oktober 2012 (Kamerstuk 27 858, nr. 121) is uw Kamer de Integriteitscode toegezegd van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Als bijlage treft u deze Integriteitscode aan.1

Het Ctgb heeft sinds 08 juni 2005 voor de medewerkers een gedragscode integriteit. Voor de leden en plaatsvervangende leden van het college is de gedragscode bestuurlijke integriteit toegevoegd, die is door het college vastgesteld op 28 november 2012.

De staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer