Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201327858 nr. 128

27 858 Gewasbeschermingsbeleid

Nr. 128 MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN SCHOUW

Voorgesteld 15 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering werkt aan een verbeterplan voor de beoordeling en toelating van gewasbeschermingsmiddelen door het Ctgb;

verzoekt de regering, te waarborgen dat relevante onafhankelijke wetenschappelijke studies meegenomen worden bij de beoordeling en toelating van gewasbeschermingsmiddelen;

verzoekt de regering tevens, ervoor te zorgen dat cumulatieve effecten onderdeel worden van de beoordeling en toelating van gewasbeschermingsmiddelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Schouw