Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201327858 nr. 125

27 858 Gewasbeschermingsbeleid

Nr. 125 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND C.S.

Voorgesteld 15 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de relatie tussen het gebruik van neonicotinoïden enerzijds en de hoge sterfte onder bijen en het optreden van hersenschade bij kinderen anderzijds, niet is uitgesloten;

verzoekt de regering, een moratorium in te stellen op het gebruik van neonicotinoïden totdat vaststaat dat zij geen schadelijk effect hebben op bijen en de volksgezondheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Van Gerven

Schouw