Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-200127840 nr. 4

27 840
Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 met betrekking tot de rijvaardigheid en rijbevoegdheid

nr. 4
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 24 juli 2001

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

I

In artikel I, onderdeel S, onder 2, wordt «2o» vervangen door: 2°.

II

In artikel II, artikel 48, eerste lid, wordt de komma achter «vijfde lid» vervangen door: en.

III

In artikel III, onderdeel A, onder 2, vervalt «4».

IV

In artikel III, onderdeel C, artikel 12, derde lid, wordt «te niet» vervangen door: teniet.