Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-200227836 nr. 14

27 836
Regels inzake ammoniakemissie uit tot veehouderijen behorende dierenverblijven (Wet ammoniak en veehouderij)

nr. 14
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID OPLAAT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 8

Ontvangen 21 november 2001

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 10 komt te luiden:

Indien de aanvraag van een vergunning voor een veehouderij is ingediend voor 8 december 2000 blijft het voor dat tijdstip geldende recht van toepassing tot het tijdstip waarop de beschikking op de aanvraag onherroepelijk is geworden.

Toelichting

Dit amendement beoogt dat er overgangsrecht van toepassing zal zijn en dat de vergunningaanvragen voor 8 december 2000 op basis van de bestaande wet en regelgeving worden afgehandeld.

Anders is een groot aantal ondernemers na de inwerkingtreding terug bij af en zullen zij het vergunningstraject op nieuw in moeten.

Oplaat