27 830 Materieelprojecten

Nr. 90 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 september 2011

Hierbij bied ik u het nieuwe Materieelprojectenoverzicht (MPO) aan.1

Het MPO kan ook op het internet worden geraadpleegd op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/defensiematerieel/materieelprojectenoverzicht.

De minister van Defensie,

J. S. J. Hillen


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven