Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202027830 nr. 306

27 830 Materieelprojecten

Nr. 306 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 mei 2020

Hierbij bied ik u de Defensie projectenoverzicht (DPO) afwijkingsrapportage 2020 aan1. Deze afwijkingsrapportage geeft de significante afwijkingen weer ten opzichte van het Defensie Projectenoverzicht (DPO) 2019 dat in september 2019 aan uw Kamer is verzonden (Kamerstuk 27 830, nr. 292).

De afwijkingsrapportage kan ook via internet worden geraadpleegd, via de webpagina:

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/defensiematerieel/aankoop

De Staatssecretaris van Defensie, B. Visser


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl