Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201927830 nr. 259

27 830 Materieelprojecten

Nr. 259 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 september 2018

Hierbij bied ik u het nieuwe Materieelprojectenoverzicht (MPO) 2018 aan1.

Het MPO kan ook via internet worden geraadpleegd, op:

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/defensiematerieel/documenten/begrotingen

De Staatssecretaris van Defensie, B. Visser


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl