Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201827830 nr. 216

27 830 Materieelprojecten

Nr. 216 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 mei 2018

Inleiding

De fregatten van het Commando Zeestrijdkrachten beschikken over Harpoon-raketten voor de bestrijding van oppervlaktedoelen op zee op grote afstand (Surface-to-Surface missile, SSM). De Harpoon-raketten zijn in gebruik sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw en vanwege de operationele veroudering heeft Defensie behoefte aan vervanging van dit systeem. Met deze A-brief informeer ik u over de behoeftestelling van het project «Vervanging maritiem Surface-to-surface missile», dat deel uitmaakt van het investeringsprogramma van de «Defensienota 2018 – Investeren in onze mensen, slagkracht en zichtbaarheid» (Kamerstuk 34 919, nr. 1).

Behoefte

Defensie beschikt over vier Luchtverdedigings- en Commandofregatten (LC-fregatten) en twee M-fregatten. Deze fregatten kunnen opereren tot in het hoogste deel van het geweldsspectrum waarbij ze in staat moeten zijn om oppervlaktedoelen op zee op grote afstand te bestrijden. Daartoe beschikken deze fregatten momenteel over het Harpoon-systeem.

Het ontwerp van het Harpoon-systeem is ruim 40 jaar oud. Mede hierdoor heeft het systeem inmiddels enkele beperkingen en zal het systeem de komende jaren steeds meer aan operationele effectiviteit verliezen. De fregatten dienen dan ook met een vervangende SSM-capaciteit te worden uitgerust om vijandelijke oppervlakteschepen te kunnen bestrijden en andere missies met een hoog geweldsniveau te kunnen uitvoeren.

Het uitgangspunt bij de kwantitatieve behoefte is de een-op-een vervanging van de huidige voorraad Harpoon-raketten. De kwantitatieve behoefte is echter mede afhankelijk van de eigenschappen van het te verwerven wapensysteem. Daarom zal de kwantitatieve behoefte pas in de loop van het project definitief worden vastgesteld. Defensie doet in het openbaar geen mededelingen over aantallen bewapening.

Internationale samenwerking

In de loop van dit project worden de mogelijkheden onderzocht voor samenwerking met andere landen. Dit kan voordelen opleveren op de gebieden van verwerving, onderhoud en opleidingen. Denkbaar is een onderhoudsconcept waarbij de systemen van Nederland en een of meer partnerlanden gezamenlijk worden onderhouden. Mogelijke samenwerkingspartners zijn onder andere België, Duitsland en Noorwegen.

Gerelateerde projecten

Het project heeft een relaties met onder andere de projecten «Vervanging M-fregatten» en het toekomstige project voor de vervanging van de LC-fregatten.

Kenmerken

De vervangende SSM-capaciteit moet primair geschikt zijn voor de inzet tegen oppervlaktedoelen op open zee en in kustgebieden, en daarnaast voor inzet tegen landdoelen. Daartoe moet de SSM-capaciteit een groot bereik hebben. Het betreft een wapensysteem dat na de lancering zelf zijn weg zoekt naar het doel. Daardoor is de integratie op het fregat relatief eenvoudig.

Financiële aspecten

Met het project «Vervanging maritiem Surface-to-Surface Missile» is een investering gemoeid tussen de € 100 miljoen en € 250 miljoen. Dit bedrag komt in de periode 2018 tot en met 2028 ten laste van het investeringsbudget van Defensie. De bijgaande commercieel-vertrouwelijke brief (Kamerstuk 27 830, nr. 217) bevat nadere financiële informatie.

Vooruitblik

Defensie zal vanaf 2024 de huidige LC-fregatten en de vervangers van de M-fregatten uitrusten met de nieuwe SSM-capaciteit.

Omdat het gaat om kapitale munitie ben ik voornemens de Defensie Materieel Organisatie te mandateren het project uit te voeren. Vervangende systemen zijn «van de plank» (Military-off-the-Shelf) verkrijgbaar, het projectrisico is niet groot en de integratieaspecten zijn relatief eenvoudig. De Kamer zal over de voortgang van dit project worden geïnformeerd via de begroting, het departementale jaarverslag en het Materieelprojectenoverzicht.

De Staatssecretaris van Defensie, B. Visser