Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201427830 nr. 113

27 830 Materieelprojecten

Nr. 113 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 september 2013

Hierbij bied ik u het nieuwe Materieelprojectenoverzicht (MPO) 2013 aan1. Door de voorbereiding van de nota «In het belang van Nederland»(Kamerstuk 32 733, nr. 141) en de invloed daarvan op de inhoud van het MPO, was het technisch niet mogelijk het MPO vandaag ook als boekwerk te publiceren. Daarom wordt u nu als tijdelijke oplossing een door Defensie vervaardigde versie aangeboden. Het MPO in de gangbare lay-out kunt u in de loop van oktober tegemoet zien.

Het MPO kan ook via internet worden geraadpleegd op:

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/defensiematerieel/materieelprojectenoverzicht

De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer