Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-200227783 nr. 18

27 783
Wet op het onderwijstoezicht

nr. 18
AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIJKSMA EN LAMBRECHTS

Ontvangen 1 november 2001

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel 6 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

5. Aan elke instelling is een vaste vertrouwensinspecteur verbonden.

Toelichting

Dit amendement bouwt een garantie in dat elke school kan rekenen op een vaste vertrouwensinspecteur

Dijksma

Lambrechts