Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-200227783 nr. 17

27 783
Wet op het onderwijstoezicht

nr. 17
AMENDEMENT VAN HET LID VAN DE CAMP C.S.

Ontvangen 1 november 2001

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel 10, eerste lid, wordt een zin toegevoegd, luidende: Daarnaast bezoekt de inspectie in het kader van haar werkzaamheden jaarlijks elke onderwijsinstelling.

Toelichting

Voor een goed contact tussen scholen en inspectie is het van belang dat de inspectie jaarlijks elke school bezoekt.

Van de Camp

Van der Vlies

Slob