Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-200227783 nr. 16

27 783
Wet op het onderwijstoezicht

nr. 16
AMENDEMENT VAN HET LID VAN DE CAMP

Ontvangen 1 november 2001

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 11, eerste lid, vervalt de zinsnede: voorzover mogelijk.

Toelichting

Het amendement zorgt er voor dat zonder voorbehoud de uitkomsten van de zelfevaluatie van de school als uitgangspunt worden genomen voor het onderzoek door de inspectie.

Van de Camp