Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-200227783 nr. 15

27 783
Wet op het onderwijstoezicht

nr. 15
AMENDEMENT VAN HET LID VAN DE CAMP

Ontvangen 1 november 2001

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 3, eerste lid, onder a, vervalt de zinsnede: en naar andere aspecten van kwaliteit.

II

In artikel 10, tweede lid, vervalt de zinsnede: en, indien het betreft een instelling voor primair en voortgezet onderwijs, de aspecten van kwaliteit, bedoeld in de bijlage bij deze wet.

III

De bijlage van het wetsvoorstel vervalt.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de beoordeling van de inspectie van de kwaliteit van het onderwijs slechts plaats vindt op grond van wettelijke deugdelijkheidseisen.

Van de Camp